Thursday, August 8, 2013

ഓർമ്മകൾ


ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് മലയാളത്തിൽ എഴുതണമെന്നു മുന്പ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു കൂടാതെ അന്ന് എഴുതാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ ഒന്നുമില്ലാ ഓർമ്മകൾ വാടിപ്പോയിരിക്കുന്നു!

Happy Eid al-Fitr!May Allah shower his countless blessings upon you and your family

Search this Blog

Related Posts with Thumbnails