Wednesday, May 18, 2016

അനീഷിന്റെ ചിത്രങ്ങൾPic: Aneesh's Favourite Clicks, FACEBOOK

ജീവനുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായ നമുക്കുചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയുടെ ചലനങ്ങളെ ക്യാമറക്കണ്ണുകൾ ഒപ്പിയെടുക്കുന്നു, നല്ലൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അതിനൊരു ആത്മാവും!
അനീഷിന്റെ നിശ്ചലഛായാഗ്രഹണംSearch this Blog

Related Posts with Thumbnails