Saturday, January 9, 2016

മൗനത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ

Photo: Shutterstock

മൗനത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ,

ചെറുമന്ദഹാസത്തോടെയാണ് മൗനം നാണിച്ചു നിന്നത് ... കാറ്റത്താടിയ ചില്ലയിൽ മുഖം മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ച മൗനത്തെ പ്രണയത്തിന്റെ കണ്ണുകൾകൊണ്ട് നൊക്കിയതുകൊണ്ടാവാം, ചാറ്റൽമഴയുടെ തുള്ളികൾ ചില്ലയിൽ തട്ടി കണ്‍പീലികളിൽ വീഴുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കാണാത്ത സൗന്ദര്യം അവളിൽ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി, അതൊന്നുകൂടി കാണാൻ ഞാൻ വീണ്ടും ചെറുചില്ലകൾ പിടിച്ചുലച്ചു.... 

This time, however, felt different...


Photo: John 

This is not a a piece expounding on how I randomly check different writings and I use my Macbook only for typing Passwords and search queries, I cannot admit that there's a writer's block. When we see a performing art, a painting,  a book, a creativity.. we are being a part of that and an inheritance happens.

Solitude


For the last couple of weeks things happening like that.. Apart from a performer, becoming a viewer, audience. Hands or fingers froze? Staring screen, nothing to write

Search this Blog

Related Posts with Thumbnails